Adatkezelés és adatvédelmi irányelvek


A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során

Az Ön személyes adtait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel.

Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel.

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Adatvédelmi irányelvek

A csaliraktar.hu kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a csaliraktar.hu felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a csaliraktar.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

A csaliraktar.hu kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja az érintettek előzetes beleegyezésével, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

csaliraktar.hu mint Adatkezelő közvetlenül az érintettől veszi fel az adatokat az érintett beleegyezésével, és abból saját szervezetén kívüli intézmény vagy személy részére nem teljesít adatszolgáltatást, kizárólag az érintett előzetes engedélyével.

Személyes adatok módosítása

A megadott személyes adatait a Vásárló a csaliraktar.hu felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja. Belépés után kattintson az "Adatlapom" pontra a bal oldali menüben.

Regisztráció törlése

A regisztráció törlését a regisztráló az [email protected] elektronikus levélcímen kérheti.